انتظارات آمريکا از مالزی

07 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئيس جمهوری آمريکا روز شنبه در سومين روز سفر خود به آسيا وارد مالزی شد. آقای اوباما با هدف تقويت مناسبات ايالات متحده با ۴ کشور آسيايی به منطقه سفر کرده است. انتظار می رود وی در ديدار از مالزی توافق نجيب رزاق، نخست وزير آن کشور را برای حمايت از توافقنامه تجارت آزاد ميان کشورهای دو سوی اقيانوس آرام جلب کند. گزارش از پروانه هدايت.