انتظار از انتخابات

30 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هفته آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود.انتظار شما از کسانی که به این دو مجلس راه می یابند چیست؟