آنتونی بوردین – بی تعارف / سیدنی - استرالیا (قسمت دوم)

02 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه، آنتونی بوردین ما را به سیدنی - استرالیا برد و ضمن معرفی غذاهای این سرزمین، ما را با شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن آشنا می کند.