آنتونی بوردین – بی تعارف / ریودوژانیرو (قسمت دوم)

30 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه، آنتونی بوردین ما را به شهر ریودوژانیرو در برزیل می برد و ضمن معرفی غذاهای این شهر، ما را با شرایط اجتماعی و فرهنگی آن آشنا می کند.