آنتونی بوردین – بی تعارف / جمهوری دومینیکن (قسمت دوم)

09 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه، آنتونی بوردین ما را به جمهوری دومینیکن می برد و ضمن معرفی غذاهای این سرزمین، ما را با شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن آشنا می کند.