آنتونی بوردین – بی تعارف / فرانسه، بورگندی (قسمت اول)

19 اسفند 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه، آنتونی بوردین ما را به منطقه بورگندی در فرانسه می برد و ضمن معرفی غذاهای این منطقه، ما را با شرایط اجتماعی و فرهنگی آن آشنا می کند.