آنتونی بوردین – بی تعارف / امیلیا رومانا، ایتالیا (قسمت اول)

14 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در این برنامه، آنتونی بوردین ما را به منطقه امیلیا رومانا در ایتالیا می برد و ضمن معرفی غذاهای این منطقه، ما را با شرایط اجتماعی و فرهنگی آن آشنا می کند.