انتشار فيلم اعدام متاثر کننده

21 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتشار فیلمی در اینترنت از اعدام یک جوان در ملاء عام بسیاری را متاثر کرده است. این جوان به دلیل عدم اجرای صحیح مراحل اعدام دقایقی طولانی در مقابل چشم حاضرین زجر میکشید. بسیاری از فعالین حقوق بشری انتشار این ویدئو را سندی بر وقوع شکنجه و نقض حقوق شهروندان، حتی در زمان مرگ، دانسته اند. گزارش از احمد باطبی.