انتشار انتقادات در رسانه ها از احمدی نژاد

19 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی عمر دولت دهم ، انتقاد ها و نقد عملکرد محمد احمدی نژآد و اطرافیانش با صراحت لهجه بیشتری صورت میگیرد. این شفافیت در گفتار را حتی درگفته های حامیان پیشین او نیز میتوان دید. احمد باطبی گزارشی دارد در باره این انتقاد ها که در روز های اخیر در رسانه ها منتشر شده است.