انتقال قدرت در آمریکا

17 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتقال قدرت در آمریکا چگونه انجام می شود و چرا اکثریت مردم خوش بین هستند؟ آمد و رفت دولتهای جدید، ایالتی یا فدرال، چه تاثیراتی بر زندگی مردم در سراسر آمریکا دارد؟ چرا میزان مشارکت در انتخابات سراسری امریکا پایین تر از دیگر کشورهای پیشرفته است؟