انتقادات جمهوريخواهان از سياست اوباما در قبال ايران

09 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رودی جوليانی، شهردار سابق نيويورک و از چهره های شناخته شده حزب جمهوريخواه آمريکا، انتقادات جمهوريخواهان از سياست اوباما در قبال ايران را بر می شمارد.