انتقاد تاجزاره نسبت به سیاست های ایران در قبال سوریه

28 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصطفا تاجزاره از زندانیان سیاسی وابسته به اطلاح طلبان با انتشار نامه ای نسبت به سیاست های ایران در قبال سوریه انتقاد کرده است . این در حالی است که در روزهای اخیر حمایت های علنی برخی چهره های حکومتی از بشار اسد واکنش هایی را در رسانه ها به دنبال داشت . احمد باطبی گزارش میدهد .