انتقاد پارلمان بریتانیا از صدور مجوز فروش تجهیزات نظامی

26 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک کمیته منتخب پارلمان بریتانیا اقدام دولت را در صدور پروانه فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به 27 کشور که دارای کارنامه ضعیف حقوق بشر هستند، منجمله ايران، مورد انتقاد قرار داده است. گزارش از بیژن فرهودی.