انتقاد مخالفان اسد از دعوت ایران به کنفرانس ژنو

30 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت امور خارجه آمریکا شرط حضور ایران درکنفرانس ژنو دو را حمایت آشکار تهران از برپائی دولت گذار در سوریه دانسته و می گوید درغیر این صورت باید دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد از ایران پس گرفته شود. درحالی که روسیه از حضور ایران درکنفرانس صلح ژنو حمایت می کند مخالفان رژیم اسد، عربستان سعود ی و آمریکا مخالفت خود را با شرکت ایران بدون اعلام رسمی حمایت تهران از اعلامیه ژنو 1 ابراز داشته اند.