انتقاد مجلس از بی کیفیت بودن کالاهای شب عید

12 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از افتتاح «نمایشگاه های بهاره»، در راستای آن چه دولت ، هدف آن را عرضه مستقیم کالاهای اساسی شب عید نامیده است ، دو روز می گذرد . در حالی که گزارش ها بر بی کیفیت بودن کالاها عرضه شده تاکید دارند ؛ مجلس می گوید ، این نمایشگاه ها نمی تواند به کاهش بار اقتصادی مردم کمک کند . گزارش از وفا آذربهاری