انتقاد مایک پنس از توسعه طلبی چین

26 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه، در نشست اقتصادی آسیا پاسیفیک- اَپک- چین را توسعه طلبی دانست که با اعطای وامهای سنگین حق حاکمیت کشورها را مورد مصالحه قرار می دهد