انتقاد کارشناسان بر«غیرشفاف» بودن بودجه ۹۲

19 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی لایحه بودجه سال آینده ایران مهم ترین دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی است . در حالی قیمت نفت در این لایحه ، 95 دلار تعیین شده است ، وزیر پیشین بازرگانی ، قیمت نفت را جوابگو نمی داند ، و کارشناسان نیز برعدم شفافیت بودجه تاکید دارند. گزارش از وفا آذربهاری