انتقاد عفو بین الملل از وجود شکنجه در جهان

23 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل، همزمان با سی امین سالروز تصویب کنوانسیون منع شکنجه در سازمان ملل متحد می گوید که به‌ رغم فراخوان‌های عمومی جهانی، در بیش از دو سوم کشورهای جهان شکنجه همچنان اعمال می‌شود. گزارش از کوروش صحتی.