انتقاد از بی تجربه ها در دستگاه سیاست خارجی ایران

10 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه ایران و کشورهای غربی برسر دور جدید مذاکرات هسته ای به تفاهم نرسیدند، وزیر امورخارجه ایران با ابراز رضایت از گفتگو های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، روند را «رو به جلو» توصیف کرد. ایران ابتدا کشورهای غربی را به کوتاهی دربرگزاری دور جدید مذاکرات متهم کرد اما اکنون مشخص شده اصرار ایران بر برگزاری نشست در قاهره، دلیل عدم توافق است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی اینک مورد انتقاد برخی از دست اندرکاران سابق دولت قرار گرفته است. از جمله منوچهر متکی که می گوید وزارت امورخارجه ایران دراین باره بی تجربگی کرده است. گزارش از آرش سیگارچی.