انتقاد از عملکرد سازمان جهانی بهداشت

02 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت، در واکنش به گسترش بیماری ایبولا و انتقاد از عملکرد این سازمان در مبارزه با بیماری، گفت، ایبولا یک بیماری ناشناخته نیست و این سازمان شرایط فعلی را غیر منتظره و ناامید کننده نمی داند. تب خونریزی دهنده ایبولا از ماه مارس سال جاری میلادی، موجب بیماری ۲۶۱۵ نفر در غرب آفریقا شده و از این تعداد ۱۴۲۷ نفر مرده اند. گزارش از شیده رضایی.