انتقاد احمدی نژاد از دخالت در انتخابات نظام پزشکی

09 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنج روز بعد از برگزاری انتخابات نظام پزشکی ایران، محمود احمدی نژاد به دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه در این انتخابات واکنش نشان داد و گفت این کار بد است. محمود احمدی نژاد پیش از برگزاری انتخابات، به رد صلاحیت برخی نامزدهای نزدیک به دولت در این انتخابات اعتراض کرده بود. نظام پزشکی یک نهاد صنفی ست که حکم ریاست آن باید به تایید رییس جمهوری برسد. انتقاد آشکار احمدی نژاد از دخالت سپاه در انتخابات این تشکل صنفی مرحله دیگر ی از نبرد قدرت در درون حکومت ایران است. گزارش از آرش سیگارچی.