انتخابات شهرداری های فرانسه

11 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات شهرداری های فرانسه در سراسر کشور برگزار شد. انتخاباتی که به نظر می رسد رفراندومی برای میزان محبوبیت فرانسوا اولاند، رییس جمهوری، و دولت دو ساله او بود. گزارش از افشين دورانديش.