انتخابات ریاست جمهوری و انتظارات مردم

21 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتظارات شما از دولت بعدی چیست؟ به نظر شما روسای جمهوری اسلامی تا چه حد توانایى اجرای قولهای انتخاباتی دارند؟ به نظر شما محدودیتهای قانونی رئیس جمهوری کجاست؟