انتخابات ریاست جمهوری پيش روی سوریه

28 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

انتخابات ریاست جمهوری سوریه، با شرکت سه نامزد انتخاباتی، تا سه هفته دیگر در این کشور برگزار خواهد شد. حسن النوری، دانش آموخته آمریکا، و یکی از دو رقیب بشار اسد در این انتخابات، می گوید، از راهبرد نظامی علیه شورشیان مسلح مخالف دولت حمایت می کند؛ اما گفتگو و تفاهم با کشورهای غربی و شورشیان را برای بازسازی اقتصاد سوریه ضروری می داند.