انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد

10 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این اولین انتخابات سراسری در عراق پس از خروج نیروهای آمریکا در تقریبا سه سال پیش است. رای گیری برای 328 کرسی مجلس عراق در حالی برگزار شد، که عراق شاهد وخیم ترین خشونت های قومی مذهبی در تقریبا شش سال اخیر است. گزارش از يگانه ارسباران.