انتخابات پارلمانی عراق

28 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه انتخابات پارلمانی عراق که در اواخر ماه آوریل انجام خواهد شد رای دهندگان و قانون گزاران آن کشور عقیده و احساسات مختلفی در مورد این انتخابات و آینده کشورشان دارند.