انتخابات پارلمانی اتحاديه اروپا

05 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتيجه انتخابات پارلمانی اتحاديه اروپا تا اين لحظه از پيروزی شگفت انگيز و غير منتظرۀ راست ها و چپ های تند روِ مخالف اتحاديه اروپا، بويژه در فرانسه و بريتانيا، حکايت دارد. رويدادی که نخست وزير فرانسه آن را به يک «زمين لرزه» تشبيه کرده است. گزارش از پروانه هدايت.