انتخابات میان دوره ای آمریکا

29 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات مقدماتی برای برگزاری انتخابات میان دوره ای آمریکا شروع شده است، انتخاباتی که در آن ۴۳۵ عضو مجلس نمایندگان و یک سوم سناتورها انتخاب خواهند شد.شاید این نخستین بار در تاریخ سیاسی آمریکاست که تلاش های انتخاباتی برای ریاست جمهوری آمریکا که هنوز ۲ سال به برگزاری آن باقی مانده است؛ نیز همزمان با انتخابات میان دوره ای شکلی جدی به خود گرفته است. گزارش از پریچهر فرزام.