انتخابات عمومی آمریکا، از ریاست جمهوری تا کنگره و شوراهای شهری و مدارس

12 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدیریت های شهری و ایالتی در سراسر آمریکا انتخابی است: از شوراهای شهری تا مدیریت آموزش و پرورش و پلیس. شما از انتخابات عمومى در آمريكا چه اطلاعاتى داريد؟