انتخابات کمیته ملی المپیک ایران

30 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی رستم پور، خبرنگار ورزشی با ارزیابی ریاست کیومرث هاشمی در کمیته ملی المپیک و انتخابات مجمع این کمیته، به پرسشهای علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.