انتخابات آمريکا در گفتگو با الن اير

17 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکاییها روز سه شنبه پای صندوقهای رای رفته اند، برای دو انتخاب مهم. اول، انتخاب کسی که باید در چهارسال آینده رهبری کشورشان را به عهده بگیرد، و دوم انتخاب نمایندگانی ، تا در دو سال آینده، خواست های مردم را در مجلس نمایندگان و سنا پیگیری کنند. خبرنگار شبکه خبری فارسی صدای امريکا، پریچهر فرزام، در باره فلسفه انتخابات در ایالات متحده، گفتگویی انجام داده است با الن ایر، سخنگوی فارسی آشنا به زبان فارسی وزارت خارجه آمریکا، و از او پرسیده است که چرا رای هر شهروند آمریکایی در تعیین سرنوشت کشور، این اندازه اهمیت دارد؟