انتخابات امروز اسرائیل در ۹ عکس؛ رقابت نتانیاهو با یک نظامی بازنشسته برای نخست وزیری

26 شهریور 1398