انتخابات ادواری در چند شهر و ايالت آمريکا

15 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رای دهندگان آمریکایی در انتخابات دو ایالت برای تعیین فرماندار و در چند کلان شهر برای تعیین شهردار رای خودرا به صندوقها ریختند .دمکراتها در ایالت ویرجینیا و شهر نیویورک رقیب جمهوریخواه را شکست دادند. ونامزد میانه رو جمهوریخواهان درایالت نیوجرسی بر رقیب دموکرات پیروز شد. گزارش از شهلا آراسته.