انتخاب رئیس مجلس خبرگان و انتصاب رئیس جدید نیروی انتظامی

19 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز گذشته رهبر ایران فرمانده جدید نیروی انتظامی را منصوب کرد. از سوی دیگر ریاست مجلس خبرگان به آیت الله محمد یزدی رسید، فردی که از نزدیکان آیت الله خامنه ای است و گفته میشود این انتخاب راه هاشمی رفسنجانی را مسدود کرده است. به نظر شما آیا این تغییرات در راستای اعمال قدرت بیشتر رهبر است؟