کشف یک باکتری جدید از یک غار در سیبری که می تواند منبع تولید آنتی بیوتیک باشد

14 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخیراً نوعی باکتری در روسیه یافت شده که می تواند منبعی بالقوه برای تولید آنتی بیوتیک جدید باشد. دانشمندان این باکتری را در غارهایی در جنوب سیبری یافته اند که میتواند تا حدی در این راستا کارآئی داشته باشد.