تعجب دانشمندان از مقاومت آنتی بیوتیک هایی که از طریق حیوان به انسان منتقل می شوند

11 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان از مقاومت آنتی بیوتیک هایی که از طریق حیوان به انسان منتقل می شوند یکه خورده اند. تحقیقات جدید نشان می دهد که داروهای ضد میکروبی مورد استفاده پرورشِ خوک در چین در چند سال گذشته هم بر انسان و هم بر گونه های مختلف جانوری در سراسرِ دنیا تاثیر گذاشته است.