تجمع مخالفان واکسیناسیون در پایتخت آمریکا

07 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که در نیمه راه هفته جهانی واکسیناسیون هستیم، مخالفان واکسیناسیون همگانی کودکان، در واشنگتن پایتخت آمریکا گرد آمدند تا اعتراض شان را نسبت به تلاش و توصیه مقام های بهداشتی در متقاعد کردن خانواده ها به ایمنسازی فرزندان شان، علنی و آشکار بیان کنند.