طرح جدید اداره نظارت بر غذا و دارو در آمریکا: سیگارها بدون نیکوتین می‌شوند

04 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اف دی ای، اداره نظارت بر غذا و دارو در آمریکا، قرار است، هفته آینده یک طرح جدید و دو مرحله ای را برای مبارزه و کنترل مصرف دخانیات، معرفی کند. گام اول، کاهش چشمگیر نیکوتین در سیگارهای معمولی، یعنی تقریبا در حد صفر است.