کمپینی برای مبارزه علیه تنفر در شهر قدیمی الکساندریا در نزدیکی پایتخت آمریکا

20 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محله ای در الکساندریا در حومه واشنگتن یک کمپین مبارزه علیه تنفر آغاز کرده است. این کمپین در واکنش به قرار دادن پوسترهایی که گروههایی مانند آفریقایی تبارها و مسلمانها را هدف داشت بر درختان و شیشه اتومبیلها در این منطقه آغاز شده که امضای گروههای افراطی دست راستی را برخود داشت.