روز جهانی سرطان و آخرین دستاوردها در مبارزه با این بیماری مرگبار

16 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز چهارم فوریه، شانزدهم بهمن روز جهانی سرطان است. هرسال به مناسبت این روز صدها گزارش مختلف درباره پیشرفت های علمی در تشخیص درمان و پیشگیری سرطان منتشر می شود. گزارش شیده رضایی