پژوهشگران آمریکایی روی پروژه «جوانی پایدار» کار می کنند

26 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران در مایو کلینک آمریکا، گام بلندی، در راه برآورده کردن یک آرزوی دیرین بشریت برداشته اند. گامی بسوی جوانی پایدار و عمری سالم و بسیار طولانی! گزارش شیده رضایی