سفرنامه «آنتونی بوردین» به هائیتی؛ سفیدپوست باشید، مردم در خیابان شما را «سفید» صدا می‌زنند

08 مرداد 1398