سفرنامه «آنتونی بوردین» به هائیتی؛ وعده های انتخاباتی آن چیزی نیست که مردم می خواهند

10 مرداد 1398