ذرات میکروسکپی پلاستیک در قطب جنوب

19 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ذرات میکروسکپی پلاستیک در آب و برف قطب جنوب یافت شده است. این ذرات بسیار کوچک ناشی از هم پاشیدن زباله پلاستیکی زیادی است که در سال های اخیر در اقیانوس های جهان انباشته شده است.