دریاچه های یخی زیبای قطب جنوب؛ دردسر جدید انسانها

07 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دریاچه های یخی، با جزایر آبی رنگ در پهنه اقیانوس منجمد جنوبی از زیباترین مناظر جهان هستند؛ اما به گفته دانشمندانی که این جزایر را در قطب جنوب مطالعه کرده اند، این دریاچه ها به منشأ گرفتاری و دردسر برای انسان تبدیل شده اند.