میزوفونیا یا تنفر از صداهای ناخوشایند چیست؟

09 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

متخصصان مغز و اعصاب دانشگاه نیوکاسل در بریتانیا، ساز و کار "میزوفونیا" یا تنش روانی ناشی از صداهای ناخوشایند مثل کشیده شدن ناخن یا گچ روی تخته سیاه را شناسایی کردند. گزارش شیده رضایی