پانزدهمین سالروز حمله به کوی دانشگاه تهران

18 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پانزدهمین سالروز حمله به کوی دانشگاه تهران دانشگاههای ایران همچنان یکی از دغدغه های اصلی مقامات ایران بشمار می روند . کوروش صحتی نگاهی دارد به هجدهم تیرماه ۷۸ و آنچه بر جنبش دانشجویی ایران در این سالها گذشت