آنی فیکسلر: مصوبه کنگره وضع تحریم جدید علیه ایران نیست، حفظ وضعیت موجود است

12 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آنی فیکسلر کارشناس تحریم های علیه ایران در مؤسسه دفاع از دموکراسی به صدای آمریکا گفت، مهمترین بخش مصوبه اخیر کنگره این است که زمینه را برای وضع تحریم های جدید، در صورتی که ایران توافق اتمی را نقض کند، فراهم می کند؛ یعنی به خودی خود تحریم جدیدی وضع نمی کند، بلکه صرفا وضعیت کنونی را حفظ می کند.