انکو سانزا دلامینی زوما کيست؟

05 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای نخستین بار یک زن به ریاست اتحادیه آفریقا برگزیده شده است. خانم «انکو سانزا دلامینی زوما» که که زمانی همسر جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، بود. اکنون خانم زوما خود بعنوان قدرتمندترین زن قاره آفریقا شناخته می شود. او از مبارزان ضدتبعیض نژادی آفریقای جنوبی ست. از دوستان نزدیک نلسون ماندلا بود که نخست در دولت ضدتبعیض نژادی آفریقای جنوبی، وزیر امورخارجه شد و بعد هم وزیر بهداشت.