سپاه پاسداران، با انیمیشنی، اصلاح طلبان را به چالش کشید

02 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان اوج، وابسته به سپاه پاسداران و قرارگاه عماریون، با ساخت انیمیشنی عملکرد اصلاح طلبان در مساله برجام را به چالش کشیده اند. انیمیشن با نام " بچرخ تا بچرخیم " می خواهد، اصلاح طلبان را به چرخش وادارد. آخرین ساخته سازمان اوج، با واکنش تند اصلاح طلبان در ایران روبرو شده است. گزارش شپول عباسی